כתובת המפעל:
   י.מ.א. ייצור מוצרי אריזה בע"מ
   קיבוץ עין המפרץ
   ד. נ. אשרת 2521000

  מחלקת שירות לקוחות:
   טלפון: 049852180
 

  מנכ"ל: משה (מושון) בן ארוש
   טלפון: 049852191
 

   מנהל מפעל: יניב איזיק
    טלפון: 049852374
  

   סמנכ"ל שיווק: יגאל כהן
    טלפון: 049852371
   

   מנהלת איכות: גלי קרוין
    טלפון: 049852186 
  

   משאבי אנוש: ליאת רוזנר כץ
    פקס: 049852744 
  

English  דף הבית  חזון  איכות הסביבה  י.מ.א. בקהילה  קיבוץ עין המפרץ  מענה לצרכי הלקוחות  מקצוענות ואיכות 
מערכות המידע והייצור  מוצרים  לקוחות  חדשות  כניסה ללקוחות  כניסה לFTP  צור קשר