MOVEX - מערכת ERP
כל תהליכי הליבה של י.מ.א., פרט לייצור, מתנהלים באמצעות מערכת MOVEX.
תוכנה זו מהווה בסיס נתונים משותף לכל מחלקות י.מ.א., ודרכה מתנהלים תהליכי השיווק, קדם הייצור, הנהלת החשבונות, הרכש והאחזקה.

קיים ממשק קבוע בין מערכת MOVEX למערכת KIWIPLAN.

מערכת  
KIWIPLAN
הייצור בי.מ.א. מנוהל על ידי מערכת KIWIPLAN.
זו מערכת מידע ייעודית למפעלי קרטון גלי. מעבר להיותה כלי עבודה, המערכת מייצגת תפיסה ניהולית שלמה, המתבססת על תורת האילוצים.
המערכת בנויה מפירמידה של כמה מאות פרמטרים, כולם מבוססים על שלושה עקרונות: עמידה בתאריכי אספקה, איתור צווארי בקבוק וחסכון ויעילות הייצור.
מערכת התכנון בודקת את עצמה מחדש כל 20 דקות, ובהתאם לנתונים שנצברו מציגה תוכנית כלל מפעלית.
כל המחלקות המשתתפות בתהליכי הייצור והשיווק בי.מ.א. מחוברות לתוכנה זו ופועלות בהתאם לתכנון.
הדבר מאפשר קבלת תמונת מצב עדכנית  על המתרחש בתהליך הייצור ועד להגעת הסחורה אל הלקוח, בכל רגע נתון, בשיטת JIT - Just In Time.
 
ניצול יעיל של התוכנה הפך את י.מ.א. לאחד ממשתמשי הדגל של חברת KIWIPLAN.

מערכת  AVANTI
שינוע וניהול אוטומטי של מלאי לוחות הקרטון מתבצע על ידי מערכת AVANTI.
מערכת זו מקיימת ממשק קבוע עם מערכת KIWIPLAN ממנה היא מקבלת את נתוני הייצור.

English  דף הבית  חזון  איכות הסביבה  י.מ.א. בקהילה  קיבוץ עין המפרץ  מענה לצרכי הלקוחות  מקצוענות ואיכות 
מערכות המידע והייצור  מוצרים  לקוחות  חדשות  כניסה ללקוחות  כניסה לFTP  צור קשר